BESTELLINGEN
Op alle bestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.

De fotografe werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of held
erheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.

De fotografe is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een foto product afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

De fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotografe gebruikte of geadviseerde leveranciers.

Auteursrechten
– De fotografe mag naar eigen, creatief inzicht de foto’s maken en bewerken.
– De foto’s mogen niet worden bewerkt door een ander buiten Loes Otten Fotografie om.
– De auteursrechten van de foto berusten te allen tijden bij de fotografe.
– Tijdens de shoot is het niet toegestaan om foto’s te maken van mij en/of het decor, zonder toestemming van Loes Otten Fotografie.
– Het is niet toegestaan om foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder toestemming van de fotografe.
– Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast ect) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotografe.
– De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet.
– Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotografe driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
De klant is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden door Loes Otten Fotografie een jaar bewaard vanaf het moment dat de foto’s zijn verstuurd, nadien zullen ze worden verwijderd.
Niet gebruikt materiaal is niet opvraagbaar. Loes Otten Fotografie stuurt de foto’s naar de klant, deze foto’s zullen een jaar bewaard blijven (vanaf factuurdatum) op een externe, harde schijf, de overige zullen worden verwijderd.

AANSPRAKELIJKHEID
De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotografe. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, Of wanneer er voor zover sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
Betalen
Voor de kosten wordt er een factuur op gestuurd via de mail, deze factuur dient binnen 8 dagen te worden betaald tenzij anders overeengekomen. Na betaling worden de gekozen foto’s pas geleverd.
Toeslagen
Voor bijzondere data zoals feestdagen gelden tarieven met toeslagen.
Reiskosten
Binnen een straal van 5 km rondom mijn fotostudio zullen er geen reiskosten in rekening worden gebracht. Buiten 5 km wordt er 0,19 cent per kilometer gerekend. Is de afstand groter dan 20 km dan wordt er 0,39 cent per km gerekend. Dit omdat ik tijdens een langere reistijd ook andere shoots had kunnen plannen.
Cadeaubonnen
Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling.
Technische problemen
Mocht er om wat voor reden dan ook apparatuur van Loes Otten Fotografie uitvallen dan zal zij proberen te zorgen voor vervanging. Lukt dit niet, dan zal de shoot worden verplaatst naar een andere datum. De fotografe is niet aansprakelijk bij overmacht bij bijvoorbeeld brand, diefstal of een defecte geheugenkaart.
Annulering vanuit fotografe
Bij annulering vanuit overmacht (bijvoorbeeld door ziekte) van de fotografe wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Er zal dan een nieuwe datum worden gepland en tevens krijgt u als compensatie 10% korting op de shoot.
Wijziging van de algemene voorwaarden en info op de website
De fotografe behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
De fotografe behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Ondanks de uiterste zorg die de fotografe aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.​​​​​​​
Back to Top